Normen en waarden

Sporten doe je voor je plezier

v.v. Bieslo wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkent wordt als een aantrekkelijke club.

Om dit ook voor de toekomst te waarborgen heeft v.v. Bieslo een normen en waarden beleid geformuleerd.

In de Gedragsregels en nog te ontwikkelen omgangsregels zal afdoende aangegeven worden welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek en schelden op een scheidsrechter, onnodig grof spel waardoor een wedstrijd ontaardt, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die uit nijd een reclamebord of deur stuk trappen.
Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van spelers en toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten of andere klussen willen verrichten bij de vereniging.

KLIK HIER VOOR HET INTERN MELDINGSFORMULIER

 1. Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen
 2. Gedragsregels v.v. Bieslo met o.a.:
  1. Gedragsregels
  2. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en Gedragsregels begeleiders in de sport
  3. De omgangsregels  vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.
  4. Commissie waarden en normen
 3. Meldingen op overtredingen 
 4. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)