Meldingen op overtredingen

We hebben met z’n allen afspraken gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. Helaas gebeurt het toch nog dat leden zich daar niet aan houden.
v.v. Bieslo vindt het belangrijk dat vervelende incidenten door eenieder, leden, ouders en toeschouwers, neutraal kunnen worden gemeld.
Tevens wil v.v. Bieslo graag een beter inzicht krijgen in wat er speelt binnen de vereniging.

Om deze reden is het meldingsformulier ontwikkeld.

Via het meldingsformulier wordt de vertrouwenscontactpersoon in kennis gesteld van het gebeurde. Deze zal via hoor en wederhoor zich op zo kort mogelijke termijn een objectief beeld proberen te vormen omtrent het voorval en een advies uitbrengen aan de voorzitter.

Bovenstaande staat uiteraard los van tuchtbehandelingen door de KNVB.

Indien je liever geen gebruik maakt van het meldingsformulier en een vertrouwelijk gesprek wilt, kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Keer terug na Normen & Waarden.