Algemene informatie

Mutaties
Bij de aanvang van de competitie worden de nieuwe leden van harte welkom geheten. Het zal fijn zijn wanneer ze zich snel bij Bieslo thuis voelen.
Een aantal leden heeft de voetbalvereniging verlaten. De club hoopt dat ze met een aangenaam gevoel op sportpark de Solberg verbleven.

Aan- en afmelden van leden
Aan- en afmelden als lid van Bieslo dient schriftelijk (mail) te gebeuren bij onze secretaris
Chantal de Jonge via; info@bieslo.nl
Spullen die in bruikleen zijn, moeten eerst worden overgedragen, alvorens het lidmaatschap ongedaan kan worden gemaakt. Het zijn eigendommen van de vereniging. Ook moeten alle openstaande betalingen (boetes e.a.) worden voldaan. Bij de afmelding, gelieve de leiders (eventueel de VTC respectievelijk de jeugdcommissie) er in maart van op de hoogte te stellen dat je stopt met voetballen, i.v.m. het samenstellen van de teams en de opgave van de teams aan de KNVB voor het daaropvolgende seizoen.

Contributie
De uitgangspunten van de contributieregeling van Bieslo zijn:
• Er wordt een basiscontributie ingevoerd.
• Ieder lid betaalt contributie.
• De consument betaalt, dat wil zeggen dat degene die alleen maar voetbalt (consumeert), meer betaalt dan de (kader)leden, die actief bijdragen aan de organisatie van de vereniging.
• De voetbalvereniging Bieslo wil de contributie zo veel mogelijk via een doorlopende machtiging innen.
• Het rekeningnummer van onze club is IBAN: NL36 RABO 0105392235.

Voor de diverse contributiegroepen gelden kortingspercentages, te weten:
• Senioren > 17 jaar, 0%
• Veteranen/Veterinnen, 50%
• Junioren 12-17 jaar, 20%
• Pupillen <12 jaar, 40%
• Steunende leden, 85%
• Spelende kaderleden + Mini-F spelers, 60%
• Niet-spelende kaderleden, 90%

Voor het seizoen 2023-2024 geldt een basiscontributie van €180,-.

Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Statuten
Klik hier voor de statuten van de vereniging.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van Bieslo is elk jaar rond de maand november, leden worden ter zijner tijd geïnformeerd over datum, tijd en locatie en uitgenodigd.

Handen schudden
Onze vereniging heeft het KNVB-convenant met betrekking tot ‘De waarde(n)volle club’ ondertekend. Voor Bieslo 1, 2,3, de vrouwen, de junioren en de pupillen vloeit daaruit voort, dat ze de tegenspelers voor de wedstrijd de hand geven. Na de wedstrijd krijgt de tegenstander ook een hand. De leiders houden hier toezicht op.

Hoofdingang
In het weekend gaat de grote poort aan de ‘Rijkelse kant’ als ingang dienstdoen.

Rookverbod
In de kantine van sportpark de Solberg geldt sinds 1 juli 2008 een rookverbod. Daarnaast wordt het op prijs gesteld om op en rondom de velden niet te roken, vooral bij de jeugdige sporters.

Spelregelbewijs
Vanaf seizoen 2014-2015 is verplicht om een spelregelbewijs te behalen in het jaar dat de speler/speelster 17 jaar wordt. De KNVB informeert de betreffende speler/speelster per e-mail.

Wedstrijdkleding
Alle spelende leden dienen tijdens de wedstrijden het officiële tenue van de club te dragen. Dit zal bestaan uit de volgende onderdelen:
– Bieslo shirt, dit shirt zal voor de wedstrijden door de trainers worden overhandigd en na de wedstrijd weer worden ingenomen.
– Witte korte broek met Bieslo logo
– Bieslo voetbalsokken

Voetbalkousen
De leden zijn verplicht tijdens de wedstrijden voetbalkousen met de opdruk ‘V.V. Bieslo’ te dragen. De leiders van de senioren, de jeugd en de veteranen/veterinnen moeten erop toezien dat de bedoelde kousen daadwerkelijk worden gedragen.
De kousen en de witte wedstrijdbroeken zijn te koop in te kantine op de zaterdagen en zondagen gedurende de thuiswedstrijden.

Kleding en merchandising
Via Bieslo kunnen ook tenues voor de training en de vrije tijd worden aangeschaft.
Dit zijn tenues in de huisstijl van Bieslo. Deze worden besteld bij onze leverancier en sponsor The Merchandise Company.
Naast de kleding zijn er in de kleuren en de huisstijl van Bieslo ook nog diverse andere artikelen te koop voor 10 euro per stuk. Ook deze zijn verkrijgbaar in de kantine.

Trainers en leiders krijgen de beschikking over een aparte set (polo, presentatiejack en jas). Deze set is gesponsord door The Merchandise Company. Bij het ontvangen van deze set dient borg te worden betaald. Iedere trainer/leider komt hiervoor in aanmerking. Stopt men als trainer/leider, dient deze set ingeleverd te worden. Deze sets zijn verkrijgbaar via Harold van de Heurik (harold.heurik@gmail.com)

Defibrilator-EHBO
Op sportpark de Solberg is een defibrillator (AED) aanwezig.
Hij is aan de buitenzijde van de losse kleedlokalen aan de Antoniusstraat bereikbaar in een groene afscherming. Tevens ligt in de kantine een complete verbandtrommel/EHBO-set en is daar ijspakking/koelkompres te vinden.
De AED is gesponsord door Cardiovascular.