Een Veilig Sportklimaat bij VV Bieslo

29-03-2017 17:48

Beste ouders/verzorgers van jeugdleden, (jeugd)leiders, leden van de Spelersraad,

Langs deze weg willen we u graag uitnodigen voor een informatie-bijeenkomst met als thema “Een Veilig Sportklimaat bij VV Bieslo”.

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van sportpark de Solberg op maandag 10 april om 20.00 uur. De geplande eindtijd is 21.30 uur.

VV Bieslo heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan. In dat kader hebben we in november 2015 een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, in de persoon van Lucie Fransen. Om deze functie goed te kunnen vervullen, heeft Lucie bij NOC*NSF een opleiding gevolgd. Lucie wil zich op deze avond graag aan u voorstellen en uit de doeken doen wat een Veilig Sportklimaat betekent. Verder wordt uitgelegd wat we tot nu toe hebben gedaan en wat er nog gaat gebeuren de komende maanden.

Aan bod komen onder andere:

  • taken van de vertrouwenscontactpersoon
  • calamiteitenplan
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • gedragsregels in de sport van NOC*NSF
  • melding van incidenten
  • normen en waarden (omgangsregels) bij Bieslo.

Aan het eind van de avond hopen we dat een aantal mensen bereid is om zitting te nemen in een commissie, die regelmatig bij elkaar komt om het Veilig Sportklimaat te monitoren. De commissie kan het bestuur adviseren om het beleid aan te passen.

In verband met de organisatie willen we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen op 10 april. Daarom graag in antwoord op deze mail uw aanmelding en of u met 1 of 2 personen komt.

 

Met vriendelijke groet,

Cor Vulders
voorzitter VV Bieslo