Spelregelwijzigingen (update; blessure behandelingen)

03-08-2016 19:30

Onlangs hebben we al kenbaar gemaakt dat er vanaf 1 juli jongst leden een karrenvracht aan spelregelwijzigingen zijn doorgevoerd door het internationale spelregelorgaan van de FIFA; IFAB. Alles is uiteraard in de tussentijd in het nieuwe spelregelboekje van de KNVB gezet dat te downloaden is via deze link. Zoals we ook al eerder hadden beloofd zouden we het boekje even doorspitten om de belangrijkste wijzigingen voor jullie, als Bieslo leden, eens op een rijtje te zetten. Of je nu als scheidsrechter of als speler op de groene mat staat, het is wel van belang enige kennis te hebben van de richtlijnen die van kracht zijn.

Aftrap
De aftrap hoeft vanaf nu niet meer voor uit te worden genomen. Voorheen was een zogenaamde voorwaartse beweging verplicht, nu kan de bal in een keer terug worden gespeeld op een medespeler, dit is velen al opgevallen tijdens het afgelopen EK. Dus kan een aftrap ook door één enkele persoon worden genomen.

Ontnemen van een scoringskans
Bij het ontnemen van een directe scoringskans, zoals het neerhalen van een doorgebroken speler, hoeft niet altijd meer een rode kaart te worden getoond. Voorheen was het ontnemen van een scoringskans of doelpunt altijd een rode kaart. Indien nu duidelijk is dat de betreffende verdedigende speler de bal probeerde te spelen volgt alleen de gele kaart en de daarbij horende spelhervatting zoals een strafschop of directe vrije schop.

Gelijktijdige overtredingen
Bij gelijktijdige overtredingen wordt de zwaarste overtreding bestraft, voorheen werd hier een scheidsrechtersbal gegeven.

Spelhervatting na buitenspel
De indirecte vrije schop bij buitenspel wordt genomen vanaf de plaats waar het buitenspel strafbaar wordt. Komt een speler terug uit buitenspel en neemt hij de bal aan op eigen helft, zal daar de spelhervatting worden genomen waar hij de bal ontvangt.

Spelhervatting door wisselspeler
Indien een wisselspeler het spel gaat hervatten dient deze eerst het speelveld te hebben betreden, dit geldt ook bij het nemen van een inworp, hiervoor dient de speler eerst in het speelveld te zijn geweest om de uitvoering voor zijn rekening te mogen nemen

Directe of indirecte spelhervatting
Na overtredingen tegen medespelers, wedstrijdofficials en teamofficials wordt het spel nu hervat met een directe vrije schop of strafschop. Aanmerkingen op de leiding worden dus bestraft met een directe vrije schop/strafschop wegens onbehoorlijk gedrag (op dit punt is nog enige discussie over de interpretatie, maar zoals de regel nu is geformuleerd is dit wat er staat). Overtredingen waarbij contact plaatsvindt met de tegenstander worden eveneens altijd bestraft met een directe vrije schop of strafschop.

Scheidsrechtersbal
De scheidsrechter laat de bal vallen op de positie waar het spel is onderbroken tenzij het spel werd onderbroken in het doelgebied; in dit geval word het spel hervat op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de positie waar het spel werd onderbroken.

Overtreding buiten het veld
Een overtreding die tijdens het spel die buiten het veld plaatsvindt (bijvoorbeeld als een aanvaller langs de buitenkant van de lijn zijn tegenstander probeert te passeren), wordt nu toch bestraft met een vrije schop of strafschop. Een vrije schop wordt dan genomen vanaf de lijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Inworp
Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert, inclusief minder dan twee minder afstand in acht nemen vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Doelschop
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend als de bal het strafschopgebied had verlaten.

Hoekschop
Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het doel van de nemer gaat, dan wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

UPDATE 9 augustus:
Blessure behandelingen
Blessurebehandeling in de A-categorie

Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande spelregel:

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.

Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:

  • een doelverdediger geblesseerd is
  • een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben
  • spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben
  • er sprake is van een ernstige blessure
  • een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond

In de praktische richtlijnen staat op p.29 een uitgebreide toelichting op deze spelregel.

Blessurebehandeling in de B-categorie

Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.

Wegsturen van teamofficials

De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.

Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

  1. Een publieke vermaning geven
  2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart)

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. We vragen aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren).

Het wegsturen van teamofficials kan vermeld worden onder strafcode 8 op het digitaal wedstrijdformulier.

Assistent-scheidsrechters van de vereniging

De assistent-scheidsrechter van de vereniging heeft een bijzondere rol in het amateurvoetbal. Hij wordt geacht deel uit te maken van het arbitrale trio. Hierdoor is de assistent-scheidsrechter per definitie geen teamofficial. Mocht een assistent-scheidsrechter niet functioneren, dan kan je de aanvoerder vragen om een andere assistent-scheidsrechter. De assistent-scheidsrechter kan dan nog wel deelnemen aan de wedstrijd in een andere rol. Wordt een assistent-scheidsrechter weggestuurd vanwege zijn gedrag dan maakt hij geen onderdeel meer uit van de wedstrijd en kan hij niet in een andere rol nog deelnemen aan de wedstrijd.

Het is niet mogelijk om dit te melden op het digitale wedstrijdformulier, het verzoek om altijd melding te maken aan de afdeling Tuchtzaken via email wanneer een assistent-scheidsrechter is weggestuurd met een beschrijving van het incident.