Opgeven Kerstbrunch

03-12-2018 18:43

Beste leden,

Op zondag 16 december 2018 wordt dit jaar de kerstbrunch georganiseerd.
Graag willen wij jou van harte uitnodigen om deel te nemen.

Heb je zin om voorafgaand aan de brunch een leuke activiteit te doen, dan kun je:
– om 9.30 uur een wandeling maken in de frisse lucht of
– om 10.00 uur beugelen op het Sportpark.

Aansluitend zal de kerstbrunch starten om 12.00 uur in de kantine van het
Sportpark. De kosten van de kerstbrunch bedragen € 8,- p.p. en kun je op
zondag 16 december a.s. contact betalen in de kantine.

Tot ziens op 16 december!

Bestuur VV Bieslo i.s.m. de Kantinecommissie
———————————————————————————————————–
Opgeven is mogelijk t/m 9 december a.s. door middel van reactie per mail naar:
kerstvvbieslo@ziggo.nl
Vermeld daarin o.a. het volgende:
• Naam: ……………………… (deelname met partner is mogelijk, svp vermelden)
• Deelname activiteit: ja / nee
o Wandelen
o Beugelen