In memoriam Har Lennaerts

01-05-2017 19:41

In memoriam Har Lennaerts

Op maandag 1 mei ontving de voetbalvereniging Bieslo het trieste bericht van het overlijden van

Har Lennaerts

Hij was bijna 59 jaar lid van onze vereniging.

Van 1982 tot 1994 was Autobedrijf Lennaerts, waar Har directeur van was, shirtsponsor van Bieslo 2.

Als speler maakte hij twee kampioenschappen mee, met Bieslo A1 in 1965 en Bieslo 5 in 1982.

Har Lennaerts was een verenigingsman met het hart op de goede plaats. Bij Bieslo had iedereen graag met hem te doen. De club is hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen de familie Lennaerts heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden voetbalvereniging Bieslo