Informatie aan leden v.v. Bieslo

15-11-2020 12:13

Beste Bieslo-leden,

In de mail die we begin augustus stuurden, spraken we nog de hoop uit dat het corona-virus in het nieuwe seizoen geen roet in het eten zou gooien. Niets blijkt minder waar.
Op de trainingen voor de jeugd na ligt alles weer stop en het is nog niet duidelijk wanneer we weer wedstrijden kunnen spelen. En ook alle activiteiten zoals de jaarvergadering, de kerstbrunch en de huldiging van onze jubilarissen gaan voorlopig niet door.

Er is goede hoop dat er binnenkort vaccins zijn die besmettingen gaan voorkomen. Als het aantal besmettingen flink terugloopt, dan zou het kunnen dat na de winterstop de competities weer hervat kunnen worden. De KNVB heeft daarvoor een plan ontwikkeld dat ze Plan B noemen. Als dat plan doorgaat dan wordt de competitie 2020-2021 nog volledig uitgespeeld maar dan wordt er wel doorgevoetbald tot en met de maand juni. Wie daarover meer wil weten kan dit lezen op de website van de knvb.

Enkele bestuursmededelingen:

Jaarvergadering

De jaarvergadering die gepland stond op 20 november a.s. gaat niet door. Er is een noodwet van kracht die uitstel mogelijk maakt. Volgens de Bieslo-statuten zijn we verplicht om minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering te organiseren. Er zijn mogelijkheden om dit digitaal te doen. Bij Bieslo zijn we eraan gewend dat onze jaarvergadering niet alleen een verplicht nummer maar ook een gezellige avond is. De afgelopen jaren waren zo’n 100 leden aanwezig. Het bestuur heeft het besluit genomen dat we de jaarvergadering verplaatsen naar het voorjaar. Een datum hiervoor plannen we zodra bekend is wat er dan mogelijk is.

Huldiging jubilarissen

Dit jaar heeft Bieslo maar liefst 15 jubilarissen. Die verdienen het om op een gepaste manier in het zonnetje gezet te worden. Ook deze huldiging stellen we uit naar een nader te bepalen datum. In het eerstvolgende Bieslo-magazine dat rond de kerstdagen verschijnt, wordt natuurlijk wel aandacht besteed aan de jubilarissen.

Verhuur bestuurskamer

Van huisartsenpraktijk Dreessen kregen we de vraag of het mogelijk is om voor enkele dagdelen in de week een ruimte op de Solberg te huren. De praktijk is al een tijd op zoek naar een geschikte locatie in Beesel maar die is op korte termijn niet beschikbaar. Bieslo wil graag meewerken aan een oplossing. De bestuurskamer is een geschikte ruimte en die wordt door de week overdag vrijwel niet gebruikt. Op maandag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen wordt de bestuurskamer voorlopig gebruikt door praktijkondersteuner Sanne ten Doeschate. Er vinden voornamelijk controles plaats van bloeddruk, gewicht etc. De kantine blijft gewoon voor iedereen toegankelijk.

Blie in Beesel

Net als de meeste verenigingen in Beesel neemt Bieslo deel aan het project “Anders verenigingen” dat wordt georganiseerd vanuit de stuurgroep Blie in Beesel. Het doel van Blie in Beesel is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Beesel, nu en in de toekomst. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van woningen en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels en horeca. En ook met vitale verenigingen die goede accommodaties en voldoende vrijwilligers hebben. De samenwerking tussen verenigingen op de Solberg heeft daarin een voorbeeldfunctie. Er loopt op dit moment een project in samenwerking met het Huis voor de Sport dat onderzoekt hoe de samenwerking tussen de verenigingen op de Solberg verder verbeterd kan worden. Vanuit Bieslo zitten Luc Meerts en Hans Reijnders in deze projectgroep. Het motto van de werkgroep is “Sport en spelcentrum de Solberg, een leven lang sporten voor alle doelgroepen!”  Eventuele besluiten worden genomen door het bestuur en als dat nodig is door de leden in de algemene ledenvergadering. Zodra hierover meer bekend is volgt er meer informatie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is blij dat we de diverse bestuursposten weer goed bezet hebben. Met een goede mix van jonge en iets minder jonge bestuursleden. Ook de vrouwen zijn met de toetreding van Pauline Dreessen als aspirant bestuurslid goed vertegenwoordigd in het bestuur. Maurice Cruysberg is sinds kort als voorzitter van de VTC tevens lid van het bestuur. Rob Selen heeft aangegeven dat hij niet herkiesbaar is voor een volgende termijn. Van Rob nemen we afscheid als bestuurslid tijdens de jaarvergadering.

Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt:

  • voorzitter: Cor Vulders
  • secretaris: Chantal de Jonge
  • penningmeester en vice-voorzitter: Eugene Geerlings
  • portefeuille VTC: Maurice Cruysberg
  • portefeuille PR : Rick Feuler
  • portefeuilles Activiteiten, Kantine en Sponsorcommissie: Juul Niessen
  • portefeuille Accommodatie en Materialenbeheer: Ron Sillen
  • portefeuille Commissie Veilig Sportklimaat: Rob Selen en Pauline Dreessen

Op de website staat binnenkort een overzicht van de bestuurssamenstelling en de samenstelling van de diverse commissies.

Wat er wel kan in Corona-tijd

Ondanks de beperkingen die er op dit moment nog gelden proberen we er toch voor te zorgen dat onze jeugdleden kunnen blijven voetballen. De VTC gaat de komende weken een aantal activiteiten op touw zetten. De leden worden hierover geïnformeerd door een mail van de VTC of via de leiders. Zodra de regels weer versoepeld worden grijpen we dat aan om de activiteiten verder uit te breiden.

We hopen jullie met deze mail een beetje bijgepraat te hebben. Hopelijk zien we ons snel weer op het veld, langs de lijn en in de kantine.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur V.V. Bieslo