Een terugblik op de Algemene Ledenvergadering

11-11-2023 10:56

Gisteren heeft de laatste ledenvergadering o.l.v. onze aftredend voorzitter Cor Vulders, plaatsgevonden. Hij droeg zijn voorzittershamer over aan Maurice Cruysberg.

Een prima bezochte avond werd afgetrapt door onze Special Guest: oud-international Danny Koevermans.

Naast Cor namen ook Chantal de Jonge (secretaris) en Rick Feuler (PR) afscheid van hun bestuursfunctie. Zij werden ook zeer terecht in het zonnetje gezet, met als kers op de taart een KNVB-waarderingsspeld voor Rick, uitgereikt door Jan Heijnen.

De ledenvergadering ging unaniem akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden Stan Bessems (secretaris), Luc Meerts (VTC) en Lian Vulders (PR).

We willen Cor, Chantal en Rick hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.