Bestuurswissel, Kahoot en de spreuk op de balk

20-11-2019 13:34

Afgelopen vrijdag was de Algemene Ledenvergadering van v.v. Bieslo. Met een mooie opkomst met meer dan 100 leden mag Bieslo trots zijn.

Tijdens deze jaarvergadering zijn punten als jaarstukken, de financiën en de bestuursverkiezing aanbod gekomen. Naast deze punten was er ook een terugblik op het 100-jarig bestaan van Bieslo. Dit werd door Huub Geerlings gedaan en kregen we een stukje film te zien van wat er zich in het feestweekend heeft afgespeeld.

Ook was er de bestuursverkiezing. Tim Schoolmeesters is afgetreden als bestuurslid van v.v. Bieslo. Namens de gehele vereniging; bedankt Tim! Ook Rik Stroeken is afgetreden als aspirant lid van het bestuur. Daar en tegen kunnen wij mededelen dat Juul Niesen en Ron Sillen officieel zijn toegetreden tot het Bestuur van v.v. Bieslo. Van harte welkome!
Enkele posten binnen het bestuur zijn nog vacant waar nog een opvolging voor wordt gezocht. Zoals de accommodatie- en de sponsorcommissie. Mochten er kandidaten zijn, dan kunnen zij zich melden bij de voorzitter of een email sturen naar info@bieslo.nl.

Naast bovenstaande heeft Lotte Storm symbolisch het eerste pasje gekregen voor het bedenken van de nieuwe spreuk in de kantine. De nieuwe spreuk is geworden: “Echte helde drage greun wit”.

Verder is er nog een quiz gehouden. Deze quiz is in elkaar gezet door Rob Selen, die dit eveneens presenteerde. Iedereen kon meedoen door in te loggen via zijn of haar telefoon. 15 vragen over Bieslo werden er gesteld. Naast het goede antwoord geven, speelde de snelheid van het ingeven van het antwoord ook een rol om bovenaan te eindigen. Uiteindelijk is Kim eerste geworden. Proficiat Kim!

Iedereen nogmaals bedankt voor de komst en tot volgend jaar.