Bestuurlijke verkiezing tijdens de ALV

18-11-2021 19:36

Vorige week vrijdag is de algemene ledenvergadering geweest van v.v. Bieslo.
Tijdens deze vergadering zijn 2 seizoenen aanbod gekomen, omdat de ALV vorig seizoen geen doorgang kon vinden.

Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Rob Selen in het bestuur.
Rob was verantwoordelijk voor de portefeuille Commissie Veilig Sportklimaat (CVS).
Namens de gehele vereniging willen wij Rob bedanken voor zijn inzet als bestuurslid v.v. Bieslo.

Naast één aftredend bestuurslid, zijn Cor Vulders, Chantal de Jonge en Rick Feuler herkozen als bestuurslid van vorig seizoen.
Dit seizoen was Eugene Geerlings herkiesbaas. Ook hij is herkozen als bestuurslid.
Iedereen die herkozen is, van harte proficiat.

Daarnaast zijn Ron Sillen (2019), Juul Niesen (2019), Maurice Cruijsberg (2020) en Pauline Dreessen (2020) toegetreden tot het bestuur.
Wij wensen hen ook veel succes toe als bestuurslid van v.v. Bieslo!