Administratiekosten voor niet op tijd invullen van wedstrijduitslag

29-08-2023 19:33

Direct na afloop van een wedstrijd vult de scheidsrechter of spelbegeleider de uitslag in op het digitale wedstrijdformulier (mDWF). Helaas wordt het wedstrijdformulier lang niet altijd op tijd ingevuld en afgerond. Tot afgelopen seizoen stuurden we meerdere herinneringen in de hoop en verwachting dat een wedstrijduitslag alsnog werd ingediend, vaak zonder succes. Hierdoor ontbreken ieder seizoen veel uitslagen en ontstaan incomplete standen. Vanwege het belang van de uitslagen zullen vanaf dit seizoen vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening worden gebracht.

Werkwijze

Kort na een weekend of speeldag stuurt de KNVB kosteloos een herinnering voor het vastleggen van het complete wedstrijdformulier. Als een formulier daarna niet compleet wordt afgerond, stuurt de KNVB enkele dagen later opnieuw een herinnering aan de secretaris. Hiervoor wordt per ontbrekend of incompleet formulier 10,80 euro in rekening gebracht aan administratiekosten. Is een week later nog geen bericht ontvangen, dan ontvangt de secretaris een derde herinnering. De kosten hiervan zijn 71,70 euro per ontbrekend of incompleet formulier.

Deze kosten zijn terug te vinden in de tarievenlijst amateurvoetbal seizoen 2023/’24. Klik hier voor deze lijst.

Belang van een compleet wedstrijdformulier

Tijdig het wedstrijdformulier definitief vastleggen met de juiste uitslag is belangrijk. Vanaf de oudere jeugd natuurlijk voor de stand in de competitie. Maar ook bij de pupillen zijn de uitslagen van belang. De KNVB gebruikt de uitslagen namelijk voor de indelingen voor de nieuwe competitiefases. Hoe meer wedstrijdformulieren compleet en correct zijn ingevuld, met de juiste uitslag en de juiste vermelding van de aanwezige spelers, hoe gelijkwaardiger de volgende fase kan zijn. Gelijkwaardigere competities zorgen weer voor meer spelplezier! Zie hiervoor ook de informatie over het gebruik van de teamindex.

Instrueer je scheidsrechters, spelbegeleiders en andere betrokkenen daarom goed om direct na afloop van de wedstrijd de juiste uitslag in te vullen en het wedstrijdformulier definitief vast te leggen. De wedstrijdsecretaris hoeft dan aan het einde van de dag alleen nog een snelle controle uit te voeren. Zo zorgen we samen voor een goed verloop van de competitie, bij de jeugd voor een meer gelijkwaardige indeling in een volgende competitiefase en voor meer plezier.

Bron: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/68019/administratiekosten-voor-niet-op-tijd-invullen-van-wedstrijduitslag