2e informatieavond verkenning omnivereniging 14 april

11-04-2022 20:03

Beste leden,

Begin 2021 hebben we aangekondigd dat Bieslo meewerkt aan een onderzoek om te bekijken of er voldoende draagvlak is voor het oprichten van een omnivereniging tussen de verenigingen op sportpark de Solberg. Bieslo heeft een werkgroep in het leven geroepen waarin de volgende leden zitting hebben:

  • Luc Meerts (voorzitter)
  • Lian Vulders
  • Har Hensen
  • André Lemmen
  • Ruud Levels
  • Ron Crins

 

Waar gaat het ook alweer over?

Vanuit Blie in Beesel lopen een aantal projecten die allemaal betrekking hebben op de leefbaarheid in het dorp Beesel. Eén daarvan is het verbeteren van de organisatiestructuur op Sportpark de Solberg. Van oudsher is het park in gebruik door Bieslo en ROKA. De laatste jaren zijn er nogal wat takken van sport bijgekomen zoals wandelen, beugelen en bootcamp. Alle mensen die deze sporten beoefenen maken gebruik van het sportpark maar de kosten van de accommodatie liggen grotendeels op het bordje van Bieslo. Dat is geen ideale situatie, zeker als het ledenaantal van Bieslo en ROKA terug gaat lopen. Omdat in Beesel nauwelijks huizen gebouwd worden, gaat dat zeker gebeuren. Daarom wordt gewerkt aan een goede organisatiestructuur waardoor de uitgaven en de inkomsten beter verdeeld worden over alle verenigingen en activiteiten. Zodat Bieslo klaar is voor de toekomst.

 

Bieslo blijft Bieslo

Van belang is dat de eigen identiteit van Bieslo behouden blijft. Een omnivereniging is een organisatiestructuur waarin de belangen van de diverse takken van sport goed geregeld zijn. Maar Bieslo blijft Bieslo. We blijven doen wat we al meer dan 100 jaar doen.

 

Informatieavonden 

Voor het oprichten van een omnivereniging is goedkeuring van de ledenvergadering vereist. Daarvoor is draagvlak nodig. De werkgroep heeft de opdracht om te onderzoeken of dat draagvlak er is. Voordat dit onderzoek wordt afgerond geven we alle leden de kans om kritische vragen te stellen of om nog opmerkingen mee te geven aan de werkgroep voor het onderzoek. Het doel is vooral deze vragen en opmerkingen ophalen, zodat de werkgroep dit namens Bieslo kan inbrengen in het onderzoek. We organiseren geen algemene ledenvergadering maar twee informatieavonden. Opdonderdag 31 maart en donderdag 14 april a.s. zijn leden van de werkgroep en bestuur vanaf 19.30 uur aanwezig in de kantine. Iedereen is dan van harte welkom.

We starten om 19.15 uur met de inloop.

De informatieavonden starten om 19.30 uur met een korte uitleg van de werkgroep.

Daarna mag iedereen kritische vragen stellen.

Rond 20.30 uur hopen we de avond af te sluiten.

 

En verder….

De werkgroep brengt verslag uit aan het bestuur. Het bestuur neemt dan het besluit of het onderzoek naar een omnivereniging wordt voortgezet.

Als dat onderzoek goed verloopt komt er een voorstel aan alle besturen van de verenigingen op de Solberg om over te gaan tot de oprichting van een omnivereniging. Dat voorstel moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Daar nemen jullie dus uiteindelijk een besluit over.

Kortom, als je vragen of opmerkingen hebt over deze gang van zaken zorg dan dat je bij één van de twee informatieavonden aanwezig bent.

 

met vriendelijke groet,

Bestuur VV Bieslo