Installatie beregeningssysteem

27-06-2016 17:37

Nu het voetbalseizoen ten einde is gekomen, is het tijd om rust te nemen en ons op te laden
voor het nieuwe seizoen 2016-2017.

Deze rust geldt niet voor de werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd op
Sportpark de Solberg.
De sportvelden worden namelijk voorzien van een automatisch beregeningssysteem zodat we als sport accommodatie zijnde, voorbereid zijn op de toekomst.

Dit houdt in, dat middels een specialistisch systeem (uitgevoerd door de firma Aquaco) er leidingen in de grond getrokken worden om ondergronds een netwerk van buizen aan te leggen incl. de bijbehorende sproeikoppen en computer gestuurde pompvoorziening.

Onze eigen gouden ploeg is hier ook in betrokken om alles in goede banen te leiden.
Tevens onze dank naar de Gemeente Beesel, die het mogelijk heeft gemaakt om zo’n ingrijpende investering te kunnen laten plaatsvinden.

We willen hierbij benadrukken dat na de maand Juli, men (met mate) officieel gebruik kan maken van de velden met uitzondering van de doelmonden.

Aansluitend, na oplevering van de gehele beregeningsinstallatie wordt het Rijkelse veld nog gerenoveerd, de exacte planning mbt. het gebruik van dit veld zal nog volgen.