Algemene informatie

Mutaties
Bij de aanvang van de competitie worden de nieuwe leden van harte welkom geheten. Het zal fijn zijn als ze zich snel bij Bieslo thuis voelen.
Een aantal leden heeft de voetbalvereniging verlaten. De club hoopt dat ze met een aangenaam gevoel op sportpark de Solberg verbleven.

Aan- en afmelden van leden
Nieuwe leden kunnen zich bij secretaris Geert Levels aanmelden. Het opzeggen van het lidmaatschap moet (schriftelijk of in een e-mail) ook bij hem plaatsvinden. Spullen die in bruikleen zijn, moeten eerst worden overgedragen, alvorens het lidmaatschap ongedaan kan worden gemaakt. Het zijn eigendommen van de vereniging. Ook moeten alle openstaande betalingen (boetes e.a.) worden voldaan. Spelerspassen kunnen worden ingeleverd bij de secretaris. Bij de afmelding gelieve de leiders (eventueel de VTC respectievelijk de jeugdcommissie) er in maart van op de hoogte te stellen dat je stopt met voetballen, i.v.m. het samenstellen van de teams en de opgave van de teams aan de KNVB voor het daaropvolgende seizoen.

 

Contributie
De uitgangspunten van de contributieregeling van Bieslo zijn:
• Er wordt een basiscontributie ingevoerd.
• Ieder lid betaalt contributie.
• De consument betaalt, dat wil zeggen dat degene die alleen maar voetbalt (consumeert), meer betaalt dan de (kader)leden, die actief bijdragen aan de organisatie van de vereniging.
• De voetbalvereniging Bieslo wil de contributie zo veel mogelijk via een doorlopende machtiging innen.
• Het rekeningnummer van onze club is IBAN: NL36 RABO 0105392235.

Voor de diverse contributiegroepen gelden kortingspercentages, te weten:

  • Senioren > 17 jaar 0%
  • Veteranen 15%
  • Junioren 12-17 jaar 20%
  • Pupillen <12 jaar 40%
  • Steunende leden 85%
  • Spelende kaderleden 60%
  • Niet-spelende kaderleden 90%

Voor het seizoen 2017-2018 geldt een basiscontributie van €150,-.
Voor het seizoen 2018-2019 geldt een basiscontributie van €160,-.

Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Statuten
Klik hier voor de statuten van de vereniging. 

Entree
Voor het bijwonen van een beker- of een competitiewedstrijd van Bieslo 1 is de volgende entree verschuldigd:
Jeugd van 12 tot 16 jaar en 65-plussers € 1,-
Personen vanaf 16 jaar € 2,-
Leden van de voetbalvereniging Bieslo kunnen de wedstrijden van de hoofdmacht gratis bezoeken.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van Bieslo is elk jaar rond de maand november, leden worden ter zijner tijd geïnformeerd over datum, tijd en locatie en uitgenodigd.

Handen schudden
Onze vereniging heeft het KNVB-convenant met betrekking tot ‘De waarde(n)volle club’ ondertekend. Voor Bieslo 1, 2,3,4 en, de vrouwen, de junioren en de pupillen vloeit daaruit voort, dat ze de tegenspelers voor de wedstrijd de hand geven. Na de wedstrijd krijgt de tegenstander ook een hand. De leiders houden hier toezicht op.

Hoofdingang
In het weekend gaat de grote poort aan de ‘Rijkelse kant’ als ingang dienstdoen.

Seizoenkaart
Zijn verkrijgbaar bij aanvang van het seizoen, ze kosten 15 euro per stuk. 65-plussers betalen €7,50.

Rookverbod
In de kantine van sportpark de Solberg geldt sinds 1 juli 2008 een rookverbod. Daarnaast wordt het op prijs gesteld om op en rondom de velden niet te roken, vooral bij de jeugdige sporters.

Spelerspas
De KNVB heeft de spelerspas landelijk ingevoerd. Alle spelende leden van de bond, op de E- en de F-pupillen na, moeten voortaan in het bezit zijn van een spelerspas. De spelers moeten zich daarmee bij de scheidsrechter kunnen identificeren. De pas is bedoeld om wangedrag op en om de voetbalvelden te bestrijden en het plezier in het voetbal te behouden.
De aanvoerder van een elftal van Bieslo en de tegenpartij moeten het wedstrijdformulier voor de wedstrijd digitaal ondertekenen voor juistheid van de ingevoerde gegevens, hierbij controleert de scheidsrechter de spelerspassen. Na de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier verder ingevuld, waarna de beide aanvoerders een akkoord geven op het wedstrijdformulier. Tenslotte ondertekent de scheidsrechter als laatste het formulier. Bij verlies of diefstal van de spelerspas, moet dit bij secretaris Geert Levels worden gemeld.

Spelregelbewijs
Vanaf seizoen 2014-2015 is het voor 2e jaars B spelers verplicht een spelregelbewijs te halen. De KNVB informeert aan het begin van het seizoen iedere speler/speelster middels een brief met de toegangscodes. Voor vragen of extra begeleiding kun je terecht bij Bart Geurts

Wedstrijdkleding
Alle spelende leden dienen tijdens de wedstrijden het officiële tenue vande club te dragen. Dit zal bestaan uit de volgende onderdelen:
– Bieslo shirt, dit shirt zal voor de wedstrijden door de trainers worden overhandigd en na de wedstrijd weer worden ingenomen. De shirts worden door de club verder gewassen.
– Witte korte broek met Bieslo logo, een nieuw lid ontvangt een eerste exemplaar bij aanmelding.
– Bieslo voetbalsokken, hieronder meer informatie hierover.

Voetbalkousen
De leden zijn verplicht tijdens de wedstrijden voetbalkousen met de opdruk ‘V.V. Bieslo’ te dragen. De leiders van de senioren, de vrouwen, de jeugd en de veteranen moeten erop toezien, dat de bedoelde kousen daadwerkelijk worden gedragen.
Nieuwe kousen zijn bij Mirjan van Rijswick, tel 077-4743096, te koop. Ze kosten 10 euro. Hier zijn ook de wedstrijdshorts te verkrijgen.

Kleding en merchandising
Via Bieslo kunnen ook tenues voor de training en de vrije tijd worden aangeschaft. De firma Masita levert ze in samenwerking met The Merchandise Company met het logo en in de huisstijl van Bieslo.
Naast de kleding zijn er in de kleuren en de huisstijl van Bieslo ook nog diverse andere artikelen te koop, waaronder een  pet, een paraplu en een sjaal. Elk artikel kost 10 euro per stuk. Kijk voor meer informatie en een bestelformulier op de website van Bieslo.
Het verkoopadres is Mirjan van Rijswick, Waterloseweg 2, Beesel, tel. 077-4743096.
Bestellingen kunnen bij haar geplaatst worden.
Trainers en leiders krijgen de beschikking over een aparte set van een polo, presentatiejack en jas. Deze set is gesponsord door The Merchandise Company. Bij het ontvangen van deze set dient ook borg te worden betaald in verband met de waarde, elke leider ontvangt een eigen geregistreerde set met nummer. Na het afmelden als leider dient het tenue ook weer te worden ingeleverd.

Defibrilator-EHBO
Op sportpark de Solberg is een defibrillator (AED) aanwezig.
Hij is aan de buitenzijde van de losse kleedlokalen aan de Antoniusstraat bereikbaar in een groene afscherming. Tevens ligt in de kantine een complete verbandtrommel/EHBO-set en is daar ijspakking/koelkompres te vinden.
De AED is gesponsord door Cardiovascular uit Belfeld.